dohodnite si stretnutie s autorizovaným krajinným architektom

037 / 651 12 09

Záhradná a krajinná architektúra Nitra - Ateliér Dobrucká, s.r.o.

Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry
Ateliér Dobrucká, s.r.o.

Ateliér Dobrucká spolupracuje aj na väčších vedecko-technických projektoch.
Figurujeme v zozname odborne spôsobilých osôb, ktorý vedie MŽP SR
na spracovávanie projektov OPaK a disponujeme
osvedčením na hodnotenie vplyvu investícií na krajinný ráz.

Záhradná architektúra Nitra - krajinná architektúra, zeleň Záhradná architektúra Nitra - krajinný architekt, záhradníctvo Záhradná architektúra Nitra - krajina, záhrada, architektonický ateliér Dobrucká

REALIZOVANÉ DIELA

RIEŠENÉ PROJEKTY

ZRUČNOSTI

Ateliér Dobrucká, s.r.o. | Green Strategies, Landscape Urbanism, Landscape Architecture,
Landscape Design and Landscape Information Systems

Ateliér Dobrucká, spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo: Dolnohorská 102, 949 01 Nitra, IČO: 36 730 688, Obchodný register OS Nitra, deň zápisu: 27.01.2007
037/65 11 209 | 0905 505 665 | www.atelier-dobrucka.sk | adobrucka@gmail.com