dohodnite si stretnutie s autorizovaným krajinným architektom

037 / 651 12 09

Záhradná a krajinná architektúra Nitra - Ateliér Dobrucká, s.r.o.

Záhradná architektúra
Krajinná architektúra
Krajinný urbanizmus


Ateliér Dobrucká, s.r.o. v Nitre            

Tvorba krajiny a zelenej infraštruktúry je nutnosť, ale i umelecká tvorba, preto sa snažíme o kvalitné i originálne riešenia. Kvalitné riešenia prinášajú cielené návrhy na podporu ŽP, adaptáciu územia na klimatické zmeny, ochranu prírody i vody, ekostabilizačné opatrenia i návrhy na podporu kvality života a rozvoj zelene v sídle. Nezáleží na tom, aký veľký priestor tvoríme, pri práci vždy dbáme na harmóniu,vzťahové súvislosti, kultúrno-historické hodnoty a potreby danej komunity. Odmenou za naše úsilie boli viaceré nominácie a ocenenia: CEZAAR 2013 za regeneráciu verejných priestranstiev v Palárikove, Cena ZUUPS 2013 - Cena za urbanizmus za rozvoj územia Mikroregiónu Radošinka i Cena ZUUPS 2017 za návrhy na využitie rekreačných lesov mesta Poprad pre jeho územný a rekreačný rozvoj. Sme krajinno-architektonická kancelária, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Kredibilita našej spoločnosti je deklarovaná certifikátom Bisnode AAA s medzinárodným presahom.

Záhradná architektúra Nitra - krajinná architektúra, zeleň Záhradná architektúra Nitra - krajinný architekt, záhradníctvo Záhradná architektúra Nitra - krajina, záhrada, architektonický ateliér Dobrucká

Ateliér Dobrucká, s.r.o. | Green Strategies, Landscape Urbanism, Landscape Architecture,
Landscape Design and Landscape Information Systems

Ateliér Dobrucká, spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo: Dolnohorská 102, 949 01 Nitra, IČO: 36 730 688, Obchodný register OS Nitra, deň zápisu: 27.01.2007
037/65 11 209 | 0905 505 665 | www.atelier-dobrucka.sk | adobrucka@gmail.com