dohodnite si stretnutie s autorizovaným krajinným architektom

037 / 233 37 02

Záhradná a krajinná architektúra Nitra - Ateliér Dobrucká, s.r.o.

Záhradná architektúra
Krajinná architektúra
Krajinný urbanizmus


Ateliér Dobrucká, s.r.o. v Nitre            

Tvorba prírodnej i urbánnej krajiny je nutnosť i umenie,
preto sa snažíme o kvalitné i originálne riešenia.
Nezáleží na tom, aký veľký priestor tvoríme,
pri práci vždy dbáme na harmóniu i zlepšovanie
kvality života. Naša snaha bola ohodnotená viacerými oceneniami,
napr. cenou za architektúru CEZAAR 2013 za regeneráciu verejných
priestranstiev v Palárikove a Cenou ZUUPS 2013 - Cena za urbanizmus
za riešenie Mikroregiónu Radošinka.
Sme krajinno-architektonická kancelária, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Záhradná architektúra Nitra - krajinná architektúra, zeleň Záhradná architektúra Nitra - krajinný urbanizmus, urbanizmus Záhradná architektúra Nitra - krajina, záhrada, architektonický ateliér Dobrucká Záhradná architektúra Nitra - krajinný architekt, záhradníctvo Záhradná architektúra Nitra - krajina, záhrada, architektonický ateliér Dobrucká

Ateliér Dobrucká, s.r.o. | Green Strategies, Landscape Urbanism, Landscape Architecture,
Landscape Design and Landscape Information Systems

Ateliér Dobrucká, spoločnosť s ručením obmedzeným, sídlo: Dolnohorská 102, 949 01 Nitra, IČO: 36 730 688, Obchodný register OS Nitra, deň zápisu: 27.01.2007
037/233 37 02 | 037/65 11 209 | 0905 505 665 | www.atelier-dobrucka.sk | adobrucka@gmail.com